شـرکت تضـامنی حســین سکان و شرکاء: صـرافی آسو
ارائـه خـدمـات ارزی با مـجــوز رسمـی بـانـک مـرکـزی جـمـهـوری اسـلامـی ایــران
شماره ثبت :۵۰۰۱۹۰ | شماره مجوز بانک مرکزی: ۳۸۰۷۰۳ | کد عضویت کانون صرافان : ۱۸۳۴۹
021-42945
صرافی آسو - نرخ ارز (اسکناس) آخرین بروز رسانی :۱۳۹۷/۱/۲۲    ساعت ۱۲:۲۱
 نرخ ارزخریدفروشقیمت قبلیتغییرات مشاهده نمودار
صرافی آسو - نرخ ارز (اسکناس) آخرین بروز رسانی :۱۳۹۷/۱/۲۲    ساعت ۱۲:۲۱
صرافی آسو - نرخ حواله شخصی و شرکتی
جهت اطلاع از نرخ حواله های شرکتی و شخصی بااین صرافی تماس حاصل فرمایید
صرافی آسو - نرخ انواع سکه آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۲/۳۱    ساعت ۱۸:۴۹
 نرخ سکهخریدفروشنرخ قبلیتغییراتمشاهده نمودار
1 سکه یک گرمی ۳۵۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ +
2 ربع سکه ۵۵۵,۰۰۰ ۵۸۵,۰۰۰ ۵۸۵۰۰۰ +
3 نیم سکه ۹۶۰,۰۰۰ ۹۹۵,۰۰۰ ۰ +
4 سکه امامی ۱,۹۹۰,۰۰۰ ۲,۰۱۵,۰۰۰ ۲۰۱۵۰۰۰ +
5 سکه بهار آزادی ۱,۸۷۸,۰۰۰ ۱,۹۲۸,۰۰۰ ۱۹۲۸۰۰۰ +
6 سکه ربع (زیر 86) ۴۵۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰ ۴۹۰۰۰۰ +
7 سکه نیم (زیر 86) ۹۱۰,۰۰۰ ۹۳۵,۰۰۰ ۹۳۵,۰۰۰ ۹۳۵۰۰۰ +
8 سکه امامی (زیر 86) ۱,۸۶۸,۰۰۰ ۱,۹۱۸,۰۰۰ ۱,۹۱۸,۰۰۰ ۱۹۱۸۰۰۰ +
صرافی آسو - نرخ انواع سکه آخرین بروزرسانی :۱۳۹۷/۲/۳۱    ساعت ۱۸:۴۹
نرخ برابری ارز - صرافی آسو
صرافی آسو - خدمات / اطلاعات

این سایت بر اساس ماده ۵ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها اقدام به اعلام نرخ واقعی خرید و فروش خود در محل صرافی می نماید و هیچگونه خرید و فروش ارز و سکه در فضای اینترنتی و مجازی ندارد