موسس و رئیس هیئت مدیره : حسین سکان دستگیر

ارسلان یادپران مدیر عامل
کارشناس فروش آقای سعید محمودی
خانم حیاتی
واحد حواله آقای محمد چمنی
مسئول دفتر خانم علیزاده
نرم افزار رضا بابایی